Kosteustekninen kuntotutkimus

Kosteustekninen kuntotutkimus on asiantuntijan tekemä ja oikein suoritettu yhdistelmä kosteusmittauksia sekä sisäilmatutkimusta. Tutkimuksella selvitetään rakenteiden kosteusolosuhteita, sekä tästä johtuvia mahdollisia terveyttä tai rakenteita vaarantavia seikkoja.

Tuloksista laaditaan raportti kuvin, josta ilmenee havaitut vauriot laajuudeltaan, jatkotoimenpide-ehdotuksineen.

Ota yhteyttä