Valurautaviemärin pinnoitettavuustarkastus

Viemäreiden sisäpuolinen saneeraus kaikissa muodoissaan on nykyaikaa ja menetelmä jota yhä useammat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt arvostavat sen nopeuden ja siisteyden vuoksi. Valurautaviemärin pinnoitettavuus ei kuitenkaan ole aina aivan itsestään selvää, vaan siihen liittyy kysymyksiä ja huomioon otettavia seikkoja. Nykyisten pinnoitettavien viemäreiden tämän hetkinen kunto lienee tärkein seikka, jotta saadaan hyvä käsitys putkiston todennäköisestä kestävyydestä, esimerkiksi ketjurassauksen tai painehuuhteluiden yhteydessä.

Ketjurassaus on voimakas mekaaninen puhdistusmuoto joka saattaa rikkoa liian heikon putken ja aiheuttaa heti urakkaan kuulumattomia odottamattomia lisätöitä, odottamattomia mikäli ei ole tutkittu ja selvitetty puhdistuksen kestävyyden todennäköisyyttä. Lisätyönä paikattavia reikiä saattaa ketjurasauksen aiheuttamina ilmaantua yksi tai useampi, joista pieniä reikiä voidaan olosuhteet huomioon ottaen usein korjata sisäisesti ennen pinnoituksen ruiskuttamista, mutta suurempien kohdalla voidaan joutua aukaisemaan putkihormia, jolloin mahdollinen perustelu siististä menetelmästä menettää pohjansa ja lisätyöt aiheuttavat aina urakkaan kuulumattomia kustannuksia. Nousevana saneerausmuotona viemäreiden sisäpuolinen sukittaminen, jossa sisään sujutetaan ja työstetään kokonaan uusi putki, ei ole niin herkkä pienten reikien edessä. Eikä toisaalta välttämättä kaikin paikoin edellytä yhtä perusteellista puhdistusta. Koko verkoston sisäpuolinen sukittaminen on tällä hetkellä harvojen yritysten käsissä, eikä näin ollen vielä ole laajalle levinnyt saneerausmuoto.

Muita pinnoituksen tai sukittamisen yhteydessä huomioitavia seikkoja ovat, pesutilojen lattiamateriaali ja mahdolliset vedeneristykset tai eristämättömyys, sekä lattiakaivon sijainti pesutiloissa ja onko ammeita ja jos ne poistetaan jäävätkö tällöin kaivot epäedulliseen kohtaan..? Myös tuuletusviemäristä laskevan pystyviemärilinjan suoruus, eli onko käyriä paljon on tärkeä seikka.

Laadukas putkistojen kuntotutkimus ottaa asiantuntijakartoitukseen sekä varsin tarkkoihin läpivalaisukuvauksiin pohjautuen kantaa viemäreiden pinnoitettavuuteen. Kuitenkaan läpivalaisukuvaus ei anna varmaa tietoa siitä, kestävätkö viemärit puhdistusvaiheen edellyttämää ketjurassausta, joka on varsin aggressiivinen menetelmä. Menetelmässä putki puhdistetaan rassiin kiinnitettävällä kovapaloin vahvistetulla ketjulla, joka ”hakkaa” putken sisäpinnan puhtaaksi irtoavasta korroosiosta.

Suoritamme myös pinnoitettavuustarkastuksia normaalien kuntotutkimusten lisänä. Tarkastuksessa tilaaja toimittaa viemäriverkostosta omaan laskuunsa Ø70/100mm ja 30cm pitkän näytepalan esim. 1-4kpl kiinteistön koosta riippuen, jolle/joille suoritamme koerassauksen ketjurassaamalla sekä mittauksia ja visuaalisen tarkastuksen. Tarkastuksen pohjalta asiakkaalle toimitetaan raportti tarkastuksesta, sekä tarvittaessa ks. näytekappale halkaistuna, puhdistettuna ja kevyesti pintakäsiteltynä.

On muistettava, että tarkastus perustuu aina otantana valittuihin näytteisiin, eikä pois sulje lopputuloksesta huolimatta mahdollisia rikkoutumisia ketjurassauksen yhteydessä.

Tarkastuksella saadaan luotettavaa ja aiempaa varmempaa tietoa valurautaviemäreiden pinnoitettavuudesta kiinteistön hallinnoijille, sekä hyvää pohjaa tulevaisuuden hankesuunnittelun tueksi. Saat tarkan hinnan kohteesi tutkimuksesta, kysymällä meiltä tarjouksen.

Ota yhteyttä