Putkiston kuntotutkimus / LVV-kuntotutkimus

Milloin putkistojen kuntotutkimus? Tähän on olemassa useita vastauksia, mutta näkemyksemme ja kokemuksemme pohjalta voisi sanoa, että olipa kiinteistö uusi tai vanha, niin toistuvien viemäritukosten tai ensimmäisen itse putkistosta aiheutuvan putkivuodon jälkeen on tutkimus aiheellinen.

Tällä tarkoitetaan että jos vuoto on aiheutunut putkiosuudelle, eikä ole johtuva työmenetelmistä, tai liitoksien vuotamisesta. Koska vaikka kyseessä olisi uusi rakennus ja ehkä varsinkin silloin, niin kyetään selvittämään verkoston kunto ja antamaan ohjeita korjauksista tai muutoksista, joilla käyttöikä saadaan maksimoitua. Myös pelkkä putkiston korkea ikä vaikkakin ilman vuotoja on tekijä, joka puoltaa kuntotutkimuksen toteuttamista. Tutkimus on suhteessa hyvin edullinen tapa päästä tietoiseksi putkiston nykykunnosta ja korjausten sekä saneerausten oikea-aikaisesta toteutuksesta.

Putkiston kuntotutkimus (vesi- ja viemärijärjestelmät) tai LVV-kuntotutkimus (lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät) ovat korjaustarveselvityksen ensimmäinen konkreettinen vaihe arvioitaessa kiinteistön putkiston tulevaisuuden korjaustarvetta ja –ajankohtaa. Tällaisesta tutkimuksesta käytettäneen myös nimiä mm. putkikartoitus, putkitarkastus, putkitutkimus, tai vaikkapa putkiston kuntokartoitus. Yleisesti kartoitukset kuitenkin käsitetään ns. aistinvaraisiksi tarkastuksiksi ja tutkimukset sellaisiksi, joissa käytetään myös lisänä teknisiä mittalaitteita kunnon määrityksessä.

Putkistojen kuntotutkimus voi käsittää kiinteistön järjestelmiä eritellysti tai yhdessä. Tutkittavia järjestelmiä ovat yleensä taloyhtiökohteissa lämpöverkosto, käyttövesiverkosto, jätevesiviemäriverkosto / sadevesiviemäriverkosto ja salaojajärjestelmät, asiakkaan tarpeen mukaan. Toisinaan saatetaan tarkastella kuntoarviomuotoisena samassa yhteydessä myös muita järjestelmiä, kuten ilmanvaihtoa tai rakenne- ja sähkötekniikkaa. Liike-, toimisto- ja palvelurakennuksissa voi tutkittavat kohteet olla myös mm. jäähdytysverkosto, sprinkleriputkisto, tms. 

Toteuttamamme kuntotutkimus perustuu paineellisten sekä paineettomien putkistojen läpivalaisukuvauksiin ainetta rikkomattomin menetelmin (NDT), sekä paineettomien putkistojen (esim. pohjaviemäri) sisäpuolisiin kuvauksiin ja näistä saataviin tarkkoihin mittaustuloksiin. Tutkimukset yhä useammin sisältää myös erilaisia laboratoriotutkimuksia, kuten PVC-muoviviemärin kuntotutkimus tai vesinäytteiden tutkimukset.

Putkistojen kuntotutkimuksessa käytettävät menetelmät ovat digitaalinen läpivalaisukuvaus (röntgenkuvaus /digitaaliröntgen), sisäpuolinen kuvaus sekä suljetuissa piireissä kuten lämpöjohdot, voidaan suorittaa vesinäytteeseen perustuva analyysi ja hyötysuhteen tarkkailu. Putkiston kuntotutkimus voidaan suorittaa lähes poikkeuksetta putkieristeitä purkamatta ja vedenjakelua katkaisematta. 1970-luvun PVC-viemäreitätutkimme tarvittaessa laboratoriossa erilaisin testauslaitten, joilla kyetään määrittämään materiaalin sen hetkinen kestävyys suhteessa uuteen vastaavaan. Suoritamme itse omilla nykyaikaisilla laitteillamme läpivalaisu-, sekä viemärikuvaukset ja näin takaamme parhaimman ja luotettavimman lopputuloksen.

Putkistojen kuntotutkimus sisältää tarkkoihin mittaustuloksiin perustuvan raportin, jossa käydään pitkäntähtäimensuunnitelmassa (PTS) läpi myös korjaus- ja huoltotarpeet seuraavalla kymmenvuotisjaksolla suuntaa antavine kustannusarvioineen. Yhä useammin raportointimme sisältää myös ns. viemäriputkistojen pinnoitettavuustarkastelun, joka perustuu asiakkaan toimittaman valurautaviemärinäytteen ketjurassaukseen ja siitä tehtäviin havaintoihin ja analyyseihin.

Suomen Asiantuntijapalvelut Oy:llä on Fise -pätevöityneitä vastuullisia kuntotutkijoita ja henkilökunnalla on myös SuLVI:n myöntämä sertifiointi putkiston kuntotutkimuksiin. Tutkijoidemme historia putkistojen kuntotutkimusten parissa yltää 2000-luvun alkuun ja vuodesta 2005 asti Suomen Asiantuntijapalvelu Oy on toteuttanut tutkimuksia ja saanut useita satoja tyytyväisiä asiakkaita.

Putkistojen kuntotutkimusten hinta muodostuu pääosin kiinteistön tai kiinteistökokonaisuuden koon sekä paikkakunnan pohjalta. Saat tarkan hinnan kohteesi tutkimuksesta, kysymällä meiltä tarjouksen.

Ota yhteyttä