Muoviviemäreiden kuntotutkimus

Kiinteistöjen muoviviemärit alkoivat yleistyä 1970 -luvun taitteessa ja se on yleistynyt laajasti käytetyksi viemärimateriaaliksi tähän päivään mennessä ja on olennainen osa Suomen rakennuskannan viemärimateriaaleista.

Muoviviemäreiden kuntotutkimus perustuu viemäriverkostosta otettuun näytepalaan kohdistuviin erilaisiin laboratorio-olosuhteissa tehtyihin kestävyys ja koestustesteihin. Kappaleesta tehdyille koesauvoille suoritetaan tarpeen mukaan vetolujuus ja -venymä, sekä lovi-iskulujuustestit.

Tutkimuksesta saadaan tuloksia putken tämän hetken kunnosta suhteessa uuden vastaavan putken kuntoon. Testien ja vertailun kautta vastaaviin tutkittuihin näytteisiin, sekä uuteen vastaavaan saadaan määriteltyä putken sen hetkinen mekaaninen kunto ja kestävyys. Muovin kestävyyteen vaikuttavat mm. jäteveden sisältämät kemialliset tekijät, UV-säteilylle altistuminen, käyttöaste ja korkeat lämpötilat. Yleinen muoviviemärin materiaaliheikentymä on ns. ”lasittuminen” jossa materiaali on haurastunut ja esimerkiksi korkealta kerroksista putoavan vesimassan iskuvoimasta viemäri saattaa rikkoutua linjan alapään käyräosastaan.

Putkistojen kuntotutkimusten hinta muodostuu pääosin kiinteistön tai kiinteistökokonaisuuden koon sekä paikkakunnan pohjalta. Saat tarkan hinnan kohteesi tutkimuksesta, kysymällä meiltä tarjouksen.

Ota yhteyttä