Lämpöverkoston vesianalyysi (nesteperäinen tutkimus)

Järjestelmien kiertonesteiden laboratorioanalyysillä voidaan myös varmistua, että energiatehokkuus pysyy järjestelmässä parhaalla mahdollisella tasolla, sillä esim. kiertonesteiden epäpuhtaudet kertyvät lämmönsiirtimien pinnoille ja heikentävät mm. hyötysuhdetta ja epäpuhtaudet voivat tukkia vaikkapa patteriventtiileitä.

Analyysin tuloksista selviää veden sakka-, rauta- ja kuparipitoisuuden avulla verkoston "korroosiopitoisuus" sekä veden puhtaus ja myös veden pH- ja dH-arvo, sekä sähkönjohtokyky, joka kertoo mahdollisista verkostossa käytetyistä kemikaaleista.

Ota yhteyttä