Rapatun julkisivun kuntotutkimus

Rapatun julkisivun tutkiminen on monesti edullisempaa kuin betonirakenteisissa. Kalliiden mittaus-, näytteenotto- tai laboratoriotutkimusten osuus on näissä merkittävästi vähäisempi. Kuntotutkimus on enemmänkin asiantuntijan suorittamaa visuaalista sekä ”koputtelemalla” tehtyä tarkastusta.

Tutkimukset suoritetaan noudatellen BY 44 Rapatun julkisivun kuntotutkimusohjetta.

Tuloksista laaditaan raportti kuvin, josta ilmenee havaitut vauriot laajuudeltaan, jatkotoimenpide-ehdotuksineen.

Ota yhteyttä