Betoniparvekkeiden kuntotutkimus

Luotettava kuntotutkimus on tärkeä vaihe julkisivujen ja parvekkeiden huolto-ohjelmassa. Varhaisessa vaiheessa ei vaurioita yleensä kyetä havaitsemaan ilman perusteellisempaa kuntotutkimusta. Kuntotutkimus on suositeltava toteuttaa n. 15 vuotta rakennuksen valmistumisesta. Erityisen tärkeä kuntotutkimus on viimeistään hankesuunnitteluvaiheessa, sillä kuntotutkimus on pohjatieto korjauksen laajuutta koskeville päätöksille. Kuntotutkimuksella selvitetään parvekkeiden kuntoa ja korjaustarvetta.

Tutkimukset suoritetaan noudatellen BY 42 Betonijulkisivun kuntotutkimusohjetta. Tutkimus käsittää asiantuntijan visuaalisen tarkastuksen, sekä mm. riittävän betoninäytteiden otannan.

Tuloksista laaditaan raportti kuvin, josta ilmenee havaitut vauriot laajuudeltaan, jatkotoimenpide-ehdotuksineen.

Ota yhteyttä