Ilmanvaihdon kuntotutkimus

Milloin IV-kuntotutkimus? Rakennuksen iästä riippumatta voisi sanoa, että varmasti silloin kun ilmanvaihdon koetaan oireilevan, kuten ilman ollessa tunkkaista, ilmanvaihto tuo epäpuhtauksia tiloihin, hajuhaittojen esiintyessä, syntyy vedontunnetta, kosteat tilat eivät kuivu tai näihin jäävä vesihöyry ei meinaa poistua pinnoilta, jne..

Toimiva ilmanvaihto on perus edellytys hyvälle huoneilmalle ja viihtyvyydelle. Oikein toteutettu ja ajallaan huollettu ilmanvaihto on energiatehokas, toimiva ja miellyttävä. Lika kanavistoissa, heikentää virtaamaa ja pahimmissa tapauksissa voi kertyessään jopa tukkia täysin ilmankulun. Lika, rakennusjäte tms. kanavistoissa pienentää vapaata virtausaukkoa ja näin aiheuttaa suurempaa ilmantarvetta, joka taas kuormittaa moottoria ja heikentää järjestelmän energiatehokkuutta. Myös väärin toteutettu kanavisto voi heikentää oleellisesti ilmanvirtausta. Mikäli kanavisto vuotaa, voi tämä heikentää ilmanvaihtoa siellä missä sen pitäisi toimia ja tuoda mahdollisesti epäpuhtauksia kanavistoon.

Tilojen paineolosuhteet ovat merkittävä tekijä ja usein myös mukavuustekijä, koska oikein hoidettu ilmanvaihto usein estää epämiellyttävien hajujen kulkeutumisen kiinteistöissä.

Kuntotutkimuksessa asiantuntija suorittaa visuaalisen järjestelmän tarkastuksen, tarkastelee otantana tilojen pääte-elimiä, korvausilmareittejä, IV-koneita, sekä tarkastelee tutkimuslaittein kanavistoja ja ilmavirtoja. Lisäksi tutustutaan mahdollisiin kohteesta löytyviin IV-piirroksiin.

Asiakkaalle luovutetaan tutkimuksesta raportti liitteineen, jonka pohjalta voi hallitusti ylläpitää järjestelmää.

Järjestelmän kuntotutkimuksen hinta muodostuu pääosin kiinteistön tai kiinteistökokonaisuuden koon sekä paikkakunnan pohjalta. Saat tarkan hinnan kohteesi tutkimuksesta, kysymällä meiltä tarjouksen.

Ota yhteyttä